Afgørelser

Afgørelser fra Disciplinærudvalget (DU) gengives her i sammendrag og i anonymiseret form.

DU Sagsnr. 1-2015

DU Sagsnr. 2-2015

DU Sagsnr. 1-2017