Afgørelser

Afgørelser fra Disciplinærudvalget (DU) gengives her i sammendrag og i anonymiseret form.

DU Sagsnr. 1-2015

 

DU-afgørelse 2-2015

 

DU Sagsnr. 1-2017

 

DU Sagsnr. 1-2020