Bliv medlem af ADIPA

ADIPA er foreningen for rådgivere ansat i firmaer, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR-rådgivning.

Som ADIPA-medlem vil du:

  • blive et mere attraktivt valg af IP rådgiver 
  • deltage i nogle af branchens bedste arrangementer og undervisningstilbud 
  • opbygge et stærkt netværk med kolleger fra branchen
  • bidrage til at varetage IPR-branchens interesser og få indflydelse på lovgivning og praksis
  • kunne blive indstillet af ADIPA som skønsperson og sagkyndig dommer

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema downloades, udfyldes og sendes til ADIPAs sekretariat ved info@adipa.dk

Ansøgningsskema

Optagelseskriterier

Optagelse som egentligt medlem (§ 3.1 i ADIPAs vedtægter)

  • Ansat i eller indehaver af et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.
  • Har mindst 3 års anciennitet som IP-rådgiver i et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.
  • Har gennemgået et af foreningen arrangeret kursus om rådgivers praktiske og juridiske rolle.

Optagelse som associeret medlem (§ 3.2 i ADIPAs vedtægter)

  • Ansat i eller indehaver af et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.
  • Har mindst 1 års anciennitet som IP-rådgiver i et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.

For alle medlemmer gælder, at man skal være dækket af ansvarsforsikring på minimum DKK 10 millioner mod økonomisk ansvar, som man kan pådrage sig under udførelse af erhvervet.

Anbefaling kræves af to egentlige medlemmer af ADIPA.