Etiske retningslinjer

Under udarbejdelse.

Det skal bemærkes, at ADIPA’s vedtægter angiver i § 13 de etiske regler, medlemmerne skal følge.