Bliv medlem af ADIPA

Hvem er ADIPA?

ADIPA er foreningen for rådgivere ansat i firmaer, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR-rådgivning.

Som medlem af ADIPA signalerer du, at du er en erfaren IP-rådgiver, der overholder etiske regler om bl.a. hemmeligholdelse, habilitet og ansvarsforsikring.

Læs mere her: ADIPA i flere ord

 

Optagelseskriterier

Optagelse som egentligt medlem (§ 3.1 i ADIPAs vedtægter)

  • Ansat i et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.
  • Indehaver af et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.
  • Har mindst 3 års anciennitet som selvstændig IP-rådgiver i et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.
  • Have gennemgået et af foreningen arrangeret kursus om rådgivers praktiske og juridiske rolle.

Optagelse som associeret medlem (§ 3.2 i ADIPAs vedtægter)

  • Ansat i et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.
  • Indehaver af et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.
  • Har mindst 1 års anciennitet som selvstændig IP-rådgiver i et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.

For alle medlemmer gælder, at man skal være dækket af ansvarsforsikring på minimum DKK 10 millioner mod økonomisk ansvar, som man kan pådrage sig under udførelse af erhvervet.

Anbefaling kræves af to egentlige medlemmer af ADIPA.

Ansøgningsskema downloades, udfyldes og sendes til ADIPAs sekretariat ved info@adipa.dk

Ansoegningsskema-ADIPA_juni 2020 (3)