Bliv medlem af ADIPA

Hvem er ADIPA?

Læs mere her: ADIPA i flere ord

 

Optagelseskriterier

Optagelse som egentligt medlem (§ 3.1 i ADIPAs vedtægter)

  • Ansat i et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.
  • Indehaver af et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.
  • Har mindst 3 års anciennitet som selvstændig IP-rådgiver i et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.
  • Have gennemgået et af foreningen arrangeret kursus om rådgivers praktiske og juridiske rolle.

Optagelse som associeret medlem (§ 3.2 i ADIPAs vedtægter)

  • Ansat i et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.
  • Indehaver af et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.
  • Har mindst 1 års anciennitet som selvstændig IP-rådgiver i et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.

For alle medlemmer gælder, at man skal være dækket af ansvarsforsikring på minimum DKK 10 millioner mod økonomisk ansvar, som man kan pådrage sig under udførelse af erhvervet.

Anbefaling kræves af to egentlige medlemmer af ADIPA.

Ansøgningsskema downloades, udfyldes og sendes til ADIPAs sekretariat ved info@adipa.dk

Ansoegningsskema ADIPA