ADIPAs bestyrelse

Bestyrelsen varetager foreningens daglige arbejde og nedsætter udvalg inden for relevante områder til varetagelse af foreningens formål.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen

Den nuværende bestyrelse består af:

Formand

Mikkel Roed Trier

Næstformand

Ellen Breddam

Kasserer

Claus Elmeros

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Marianne Johansen

Camilla Rendal Nielsen

Peter Hertling

Holm Schwarze