Om ADIPA

I 2011 skiftede Patentagentforeningen navn til ADIPA som står for Association of Danish Intellectual Property Attorneys. ADIPA er en forening for rådgivere ansat i firmaer, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR rådgivning.

Foreningens formål er:

at fremme og styrke erhvervsinteresser ved at fremme og styrke kendskab til og viden om intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR);

at varetage IPR branchens interesser ved at sætte faglig udvikling og kompetenceudvikling i centrum;

at sætte faglige standarder og normer, herunder branche-etiske regler;

at varetage IPR branchens interesser over for nationale såvel som internationale myndigheder og det omgivende samfund;

at være bindeled til internationale IPR foreninger og andre faglige samarbejdspartnere;

at samle IPR branchen til samvirke om disse opgaver.

 

ADIPA har et disciplinærudvalg til behandling af eventuelle klager vedrørende ADIPAs medlemmers manglende overholdelse af foreningens etiske regler. Til brug i den forbindelse er der udarbejdet en klagevejledning:

ADIPA – DU klagevejledning