Udvalg

ADIPA har nedsat en række stående udvalg inden for relevante områder til varetagelse af foreningens formål. Derudover nedsætter foreningen ad-hoc udvalg til forskellige opgaver.

Kontakt til udvalget sker ved henvendelse til udvalgsformanden:

Uddannelsesudvalget

Formand: Pia Stahr

Øvrige medlemmer: Oliver Kuhn

Arrangementsudvalget

Formand: Ida Holst Bekker-Jensen

Øvrige medlemmer: Bianca Bothmann, Peter Hertling og Sylvia Yang

Skønsmandsudvalget

Formand: Jakob Pade Frederiksen 

Øvrige medlemmer: Peter Indahl, Susanne Høiberg og Mikkel Bender

Vedtægtsudvalget 

Formand: Henrik Jespersen

Kontaktudvalget til PVS

Formand: Mikkel Roed Trier

Øvrige medlemmer: Camilla Rendal Nielsen 

Fagudvalget vedr. patenter, brugsmodeller, beskyttelsescertifikater

Formand: Mikkel Roed Trier

Øvrige medlemmer: Holm Schwarze, Henriette Damsgaaard, Pernille Thorsboe, Thomas Sundien, Oliver Kuhn, Thomas Rosleff Bækmark, Birthe Olesen, Ulla Klinge, Pernille Winding Gojkovich og Katja Sørensen

SPC-underudvalg

Formand: Ulla Klinge

Øvrige medlemmer: Henriette Damsgaard, Janni Wandahl Pedersen, Jan Mondrup Pedersen og Sidsel Hauge

Fagudvalget vedr. varemærker

Formand: Henrik Jespersen

Øvrige medlemmer: Lone Prehn og Eva Nødskov Aaen

Fagudvalget vedr. design

Formand: Jesper Mark Wenzel

Øvrige medlemmer: Henrik Jespersen

Client-attorney privilege

Formand: Mikkel Roed Trier

Øvrige medlemmer: Ulla Klinge

Disciplinærudvalget

Formand: Jakob Pade Frederiksen 

Øvrige medlemmer: Holm Schwarze, Ellen Breddam, Sidsel Hauge og Jakob Pade Frederiksen 

Klagevejledning: ADIPA – DU klagevejledning