FIR årsmøde

18mar

Til ADIPAs medlemmer

 

FIR, ADIPA og DI har arrangeret en paneldiskussion om UPC.

 

Paneldiskussionen foregår mandag den 18. marts 2024 hos Kromann Reumert i København og er på engelsk.

Idét, at paneldiskussionen ligger i forlængelse af generalforsamling for FIR, er starttidspunktet ca. kl. 17.20 og forventes afsluttet kl. 18.30.

 

Peter Juul Agergaard (LQJ), András Kupecz (LQJ) og John Meidahl (TQJ) og Casper Struve (TQJ) vil deltage i panelet med Sture Rygaard som moderator.

Emnerne for paneldiskussion vil bl.a. omfatte i hvilken udstrækning national ret (jus) skal eller gerne ses oplyst for UPC domstolen og hvordan dette bedst gøres, idét national ret er en retskilde i UPC systemet, men antageligt også kan tjene til inspiration for fortolkningen af UPC reglerne.

Endvidere vil panelet drøfte, hvad rollerne for TQJs og LQJs er i relation til tekniske og juridiske spørgsmål, og hvordan samarbejdet mellem dommerne vil foregå i praksis.

Efter mødet vil der være mulighed for at deltage i en 3-retters middag med vin.

Tilmelding til middagen skal ske til FIR’s sekretariat senest mandag den 11. marts 2024 på e-mail: aippi@aippi.dk Ved tilmelding til middagen fremsender sekretariatet faktura på 450 kr. pr. kuvert.

 

Vi glæder os til at se jer!

  

Med venlig hilsen

Arrangementsudvalget