ADIPA generalforsamling

13mar

Til ADIPA’s egentlige og associerede medlemmer

Invitation til generalforsamling, rundvisning
på Odd Fellow Palæet samt efterfølgende middag


Dato: 13. marts 2024 kl. 15.30

Sted: Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, 1260 København K
Generalforsamlingen finder sted i Rosensalen.

Pris: Deltagelse i generalforsamling og rundvisning er gratis; deltagelse i
middagen koster 950 kr.

Tilmelding: Senest den 7. marts 2024 pr. e-mail til ADIPAs sekretariat
info@adipa.dk.

Skriv venligst hvilke af følgende dele du deltager i: 1) generalforsamling, 2)
rundvisning og/eller 3) middag, samt om der skal tages hensyn til eventuelle
allergier ifm. middagen.

Program:
15.30-15.45: Ankomst
15.45-16.30: Generalforsamling
Pause
16.45-18.15: Rundvisning
Pause
18.30: Middag
Bestyrelsen forventer at fremsætte forslag til vedtægtsændringer; forslaget fremsendes.

Fuldmagt: Kan downloades hér: https://adipa.dk/om-adipa/fuldmagt-til-generalforsamling

NB: Fuldmagter er ikke længere nødvendige aht. beslutningsdygtighed, men der
opfordres til, at man gør sin stemme gældende, også selv om man ikke har
mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Fuldmagten kan gives videre til
tredjeperson.


Dagsorden for generalforsamling


1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) a) Godkendelse af regnskab
b) Godkendelse af budgetforslag, herunder fastsættelse af medlemskontingent og
eventuelt ekstraordinært medlemskontingent, for det kommende regnskabsår
4) Forslag stillet af bestyrelsen
5) Forslag stillet af et medlem
6) Valg af formand og kasserer
7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
8) Valg af 2 revisorer
9) Godkendelse af udvalgsformænd
10) Eventuelt

 

P.f.v.

Mikkel Roed Trier

Formand