Obligatorisk kursus

06dec

Til egentlige og associerede medlemmer i ADIPA

ADIPA afholder onsdag den 6. december 2023 det kursus, som jf. foreningens vedtægter er obligatorisk for enhver, der ønsker optagelse som egentligt medlem af foreningen.

Se program nedenfor.


Endnu en gang har vi fået en række kapaciteter til at undervise, nemlig;
Professor Mads Bryde Andersen, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, og
Jeppe Brinck-Jensen, advokat og partner hos Bech-Bruun, samt fra ADIPAs side Jakob Pade Frederiksen fra Inspicos P/S og
Mikkel Roed Trier fra AWA.


Ifølge foreningens vedtægter kan enhver person, der opfylder nedenstående betingelser, optages som egentligt medlem i ADIPA:

• Personen skal være ansat i, eller være indehaver af et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark.

• Personen skal have mindst tre års anciennitet som selvstændig IP-rådgiver i et firma af den nævnte art.

• Personen skal erklære at ville overholde foreningens vedtægter og etiske regler og at han/ hun er dækket af en ansvarsforsikring mod økonomisk
  ansvar, som han/hun måtte pådrage sig under udførelsen af sit erhverv, på minimum DKK 10 millioner.

• Personen skal fremlægge en anbefaling fra to egentlige medlemmer.

• Personen skal have gennemgået et af foreningen arrangeret kursus om rådgivers praktiske og juridiske rolle.

Kurset er derfor rettet mod de associerede medlemmer, der søger optagelse i foreningen som egentlige medlemmer - men også personer, der allerede er
egentlige medlemmer af foreningen, er meget velkomne til at deltage.


Det er ikke nogen forudsætning for deltagelse i kurset, at kravet om tre års anciennitet er opfyldt på kursusdagen.


Kursets formål er blandt andet at bibringe kursisterne en viden om foreningens vedtægter, etiske problemstillinger, brancheetiske spilleregler, internationale
samarbejdsrelationer (FICPI, epi mv.) og IPR-rådgiveransvar.

Dato og tid: Onsdag den 6. december 2023 kl. 9.30-17.00
(registrering fra kl. 9.00)
Sted: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø
Pris: kr. 2.500
Tilmelding: Snarest muligt og senest den 1. november 2023 pr. e-mail til ADIPAs sekretariat, til info@adipa.dk
Vi sender bekræftelse og faktura, når vi har modtaget din mail.


PROGRAM:
9.30 – 10.30 ADIPA
- Historie
- Vedtægter
- Disciplinærudvalget
- ADIPAs etiske retningslinjer
samt praksis
FICPI og EPI
- Internationalt perspektiv
- EPO’s Code of Conduct
Mikkel Roed Trier. Formand for ADIPA
Jakob Pade Frederiksen. Formand for Disciplinærudvalget ADIPA

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 12.15 IPR-rådgiverens ansvar
- Egen rådgivning
- Erstatningsansvar
Jeppe Brinck-Jensen. Advokat, partner Bech-Bruun

12.15 – 13.00 Pause

13.00 – 14.30 Lovgivning, etik og interessekonflikter
Prof. Mads Bryde Andersen. Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.45 Habilitet
Gruppearbejde med udvalgte emner
Mikkel Roed Trier. Formand for ADIPA
Jakob Pade Frederiksen. Formand for Disciplinærudvalget ADIPA

15.45 – 16.00 Pause

16.00 – 17.00 Gennemgang af gruppearbejde i plenum.
Afsluttende bemærkninger
Mikkel Roed Trier. Formand for ADIPA
Jakob Pade Frederiksen. Formand for Disciplinærudvalget ADIPA

På Uddannelsesudvalgets vegne
Oliver Kuhn og Pia Stahr