ADIPAs bestyrelse

Bestyrelsen varetager foreningens daglige arbejde og nedsætter udvalg inden for relevante områder til varetagelse af foreningens formål.

 

Formand 

Mikkel Roed Trier

Næstformand 

Henriette Vængesgaard Rasch

Kasserer

Camilla Rendal Nielsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Peter Hertling

Holm Schwarze

Bianca Bothmann

Janni Wandahl Pedersen