ADIPAs bestyrelse

Bestyrelsen varetager foreningens daglige arbejde og nedsætter udvalg inden for relevante områder til varetagelse af foreningens formål.

 

Formand 

Mikkel Roed Trier

Næstformand

Mikkel Kleis

Kasserer

Bianca Bothmann 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Peter Hertling

Holm Schwarze

Camilla Rendal Nielsen

Janni Wandahl Pedersen

Suppleanter

Jesper Mark Wenzel