ADIPAs bestyrelse

Bestyrelsen varetager foreningens daglige arbejde og nedsætter udvalg inden for relevante områder til varetagelse af foreningens formål.

 

Formand 

Mikkel Roed Trier

Næstformand

-

Kasserer

Bianca Bothmann 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Peter Hertling

Holm Schwarze

Janni Wandahl Pedersen

Camilla Rendal Nielsen

Suppleanter

Thomas Sundien

Ellen Breddam