ADIPAs bestyrelse

Bestyrelsen varetager foreningens daglige arbejde og nedsætter udvalg inden for relevante områder til varetagelse af foreningens formål.

 

Formand 

Mikkel Roed Trier

Næstformand 

Bianca Bothmann

Kasserer

Camilla Rendal Nielsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Peter Hertling

Holm Schwarze

Janni Wandahl Pedersen

Eva Aaen