ADIPAs bestyrelse

Bestyrelsen varetager foreningens daglige arbejde og nedsætter udvalg inden for relevante områder til varetagelse af foreningens formål.

 

Formand 

Mikkel Roed Trier

Næstformand

Janni Wandahl Pedersen

Kasserer

Bianca Bothmann 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Peter Hertling

Holm Schwarze

Camilla Rendal Nielsen

Mikkel Kleis

Suppleanter

Jesper Mark Wenzel

Simon Tønners