ADIPAs bestyrelse

Bestyrelsen varetager foreningens daglige arbejde og nedsætter udvalg inden for relevante områder til varetagelse af foreningens formål.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen

Den nuværende bestyrelse består af:

Formand 

Mikkel Roed Trier

Kasserer

Camilla Rendal Nielsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Peter Hertling

Holm Schwarze

Bianca Bothmann

Janni Wandahl Pedersen

Henriette Vængesgaard Rasch