ADIPAs bestyrelse

Bestyrelsen varetager foreningens daglige arbejde og nedsætter udvalg inden for relevante områder til varetagelse af foreningens formål.

 

Bestyrelsesleder 

Mikkel Roed Trier

Vicebestyrelsesleder

Mikkel Kleis

Kasserer

Camilla Rendal Nielsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Peter Hertling

Holm Schwarze

Janni Wandahl Pedersen

Jesper Wenzel

Suppleanter

Ida Holst Bekker-Jensen