Høringssvar

ADIPA høres i forbindelse med lovændringer vedr. IP både nationalt og internationalt. Høringssvar udarbejdes af relevante udvalg. Herunder er listet de ti seneste. Ældre høringssvar er arkiveret efter årgang og findes i mapperne til venstre.

Høringssvar 2011

Høringssvar vedr. forslag til ændring i patentloven, m.fl.

20110701 Høringssvar vedr. lovforslag.pdf

Specialudvalgshøring vedr. forslag til enhedspatentering

20110502 Høringssvar KOM(2011)215 og 216.pdf

Høringssvar vedr. forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde

Høringssvar vedr. forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde.pdf

Høringssvar vedr. kommissionens rapport vedr. det indre marked

Høringssvar vedr kommissionens rapport vedr. det indre marked.pdf

Høringssvar 2010

Høringssvar til epi

20100930 Letter to epi.pdf

Høringssvar vedr. forslag til EPK regelændringer

20100920 Høringssvar vedr forslag til EPK regelændringer.pdf

Brev til Justitsministeriet angående forslag om fogedforbudssager ved Sø- og Handelsretten

Patentagentforeningens brev vedr fogedforbud.pdf

Hørringssvar om sprogordning

Høringssvar om sprogordning.pdf

Høringssvar vedr. ændringer i varemærke-, design- og patentlovene

Høringssvar vedr ændring af VM TM og PA loven.pdf

Høringssvar ang. ændring i Rule 71(3) EPC

Høringssvar vedr R 71 EPC .pdf

Høringssvar 2009

Høringssvar ang. vidneudelukkelse

Høringssvar om vidneudelukkelse.pdf

Høringssvar vedr. EF-patentdomstol/EF-patent

Høringssvar ang. EF-patentdomstol.pdf

Høringssvar vedrørende retshåndhævelse

Høringssvar vedr retshåndhævelse april 2009 .pdf

Høringssvar vedr. EPC-regelændringer

Høringssvar vedr EPC regelændringer.pdf

Høringssvar vedr. afdelte ansøgninger

Høringssvar vedr afdelte ansøgninger.pdf

Høringssvar vedrørende Kommissionens Grønbog om kollektivt søgsmål for forbrugere

Høringssvar vedrørende Kommissionens Grønbog om kollektivt søgsmål for forbrugere.pdf

Høringssvar vedrørende ny patentbekendtgørelse

Høringssvar vedr ny patentbekendgørelse mv .pdf

Høringssvar vedrørende FICPI Survey on Mediation/Arbitration

FICPI Survej on Mediation and Arbitration.pdf

Høringssvar 2008

Høring vedrørende oprettelsen af en europæisk patentdomstol

Arbejdsdokument om oprettelsen af en europæisk patentdomstol.pdf

Observations in G 2/08

Observations in G 2 08.pdf

Høring vedr. ændringer i regelsættet for EQE-eksamen

Regelsættet for EQE.pdf

Høring over forslag til ændring af lov om ændring af varemærkeloven m.fl.

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven,mfl .pdf

Høring til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Høring over udkast til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner.pdf

Høring vedr. strategi for IPR i Europa

Høring vedr. meddelelse om en strategi for IPR i Europa.pdf

Høring ang Genève-Aftalen

Patentagentforeningens høringssvar til PVS ang Genève-Aftalen.pdf

Høring vedr. patentbekendtgørelsen

Høringsvare ang patentbekendtgørelsen.pdf

Høring vedr. varemærkebekendtgørelsen

Høringssvar ang varemærkebekendtgørelsen.pdf

Høring vedr. europæisk domstol

20080407 Høringssvar ang oprettelsen af en europæiske patentdomstol.pdf

ændringer i PCT-regelsættet under i World Intellectual Property Organization

Ændringer i PCT regelsættet.pdf

Høringssvar 2007

Nordisk Patentinstitut

Høringssvar 3 12 2007 Patentbkg. Nordisk patentinstitut.pdf

Kommissionens høring vedr. europæisk patentsystem

070511 Høringsvar ang Kommissionens meddelelse om forbedring af det europæiske patentsystem.pdf

Financial Perspective of OHIM

070508 Høringssvar ang Financial Perspective of OHIM.pdf

Høringssvar 2006

Internationalt design

060410 Høringsvar int design.pdf

Bekendtgørelse om brugsmodeller registrering

060717 Høringssvar ang bekendtgørelse om brugsmodellers registrering.pdf

TRIPS

060524 Høringssvar ang TRIPS.pdf

Juridisk rådgivning

060221 Høringssvar Juridisk Rådgivning.pdf

Trademark Law Treaty (TLT)

060222 Høringssvar TLT.pdf

Advokatudvalgets betænkning om retsplejelovens regler om advokater

061110 Høringssvar ang retsplejelovens regler om advokater.pdf

Nordisk patentmyndighed

060425 Høringsvar ang nordisk patentmyndighed.pdf

Tværministerielle udvalg om hemmelige aftaler

061121 Høringssvar ang hemmelige aftaler.pdf

Patentloven – vedr. markedsføringstilladelser for lægemidler

061208 høringssvar patentlov.pdf

Høringssvar 2005

Ratifikation af EPC

051124 Høringssvar ang ratifikation af EPC.pdf

Patentloven – vedr. Retshåndhævelsesdirektivet

051004 Høringssvar ang patentlov etc .pdf

Brugsmodelloven

051007 Høringssvar ang brugsmodelloven.pdf