Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

06-12-2012