Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om vederlag for Patent- og Varemærkestyrelsens opgaveløsning mv.

06-12-2011