Kommissionens høring vedr. europæisk patentsystem

11-05-2007