Høringssvar

ADIPA høres i forbindelse med lovændringer vedr. IP både nationalt og internationalt. Høringssvar udarbejdes af relevante udvalg.