07-11-2019
“Design law at a X-road” Save the date

EU-designretten udvikler sig i disse år gennem nye domme, og der er ændringer af reglerne undervejs. Hvad kan vi vente os, hvad gælder og hvor efterlader udviklingen de nordiske brugere?

Er der f.eks. fortsat brug for nationale rettigheder? Konferencen samler nordiske og internationale eksperter om designretten og en diskussion af tidens spørgsmål

Yderligere oplysninger og tilkendegivelse om deltagelse (ikke bindende) til aippi@aippi.dk


14-11-2019
“IP-rettens dag”

For yderligere oplysninger henvises til Patent- og varemærkestyrlesen


06-11-2019
Kontaktmøde med PVS


07-11-2019
Designseminar, afholdes sammen med FIR


13-11-2019
ADIPA bestyrelsesmøde kl. 15 hos Guardian