Høring over udkast til forslag til lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller

20160725-hoeringssvar